Nahrávacie štúdioUmelecká agentúrag+-sharetwitter-sharefacebook-share
close

Váš názor nás zaujíma

Záleží nám na tom čo si o Music Drive myslíte. Vaše odpovede sú pre nás dôležité. Pomôžu nám aby sme pre vás zlepšovali úroveň kvality našich služieb a ponúk. Ďakujeme vám.

Capatcha: odpíšte text z obrázku
Vygenerovať nový reťazec

Vaše odpovede slúžia výhradne pre interné potreby spoločnosti Music Drive. Nebudú nikde publikované ani uverejnené.

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnovenie heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať

Reklamačný poriadok

1 ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Music Drive a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2 ZÁRUČNÁ DOBA

Music Drive zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je minimálne 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu (zlacnený tovar) je záručná doba minimálne 12 mesiacov a Music Drive nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.).

3 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak kupujúci požaduje opečiatkovať záručný list priamo v deň predaja, predávajúci je povinný tento záručný list potvrdiť a na žiadosť kupujúceho odskúšať funkčnosť predávaného tovaru priamo na predajni, ak to povaha veci pripúšťa (podľa §616 Obč.zák.). Kupujúci tým stráca nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí pri uplatňovaní reklamácie do 14 dní a postupuje sa ako v bode 3 §3. Právo kupujúceho na výmenu veci a vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa § 622 ods. 2 a § 623 Obč. zák. tým nie je dotknuté. Kupujúci má 30 dní od dátumu nákupu na odskúšanie funkčnosti výrobku (len jednorázové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 30 dní). Ak kupujúci zistí do 30 dní od dátumu nákupu, že tovar je nefunkčný alebo neúplný, predávajúci je povinný zabezpečiť jeho plnú funkčnosť, alebo ho vymení za nový, prípadne skompletizuje, alebo vráti peniaze, pokiaľ sú splnené reklamačné podmienky (podľa bodu 4) . K reklamáciám, ktoré sa nedajú posúdiť priamo v predajni, je kupujúci povinný predložiť vyjadrenie príslušného autorizovaného servisného strediska. Pokiaľ takéto vyjadrenie nemá, postupuje sa ako v bode 3 §3. K reklamáciám zabezpečí vyjadrenie príslušného autorizovaného servisného strediska predávajúci.Ak sa vada prejaví až po 30 dňoch od dátumu predaja tovaru, kupujúci si uplatňuje právo na opravu v jednom z autorizovaných servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.). Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

4 VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
je predložený originálny záručný list, alebo Dodací list, ktorý je súčasťou každej faktúry.je predložený doklad o zaplatení,tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

5 POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU

Ak ide o vadu, ktorú v rámci záruky možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.).Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas štandardnej 24-mesačnej záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt identických vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene počas 24-mesačnej Záruky, záručná doba začína plynúť znova od dátumu prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 3 §5 (podľa §19 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).Po uplynutí štandardnej 24-mesačnej záručnej lehoty záruka končí.
 

B.C. Rich GuitarsGypsy RoseLAG GuitarsAmpegCNBD’AddarioDr.PartsDunlopElectro HarmonixENOEvansLewitzLudwigMackieMadarozzoMichael KellyMusedoNUXNyltonOrange AmpsPasadenaPhil Jones BassPianonovaSchwarz SoundkingSuperluxSXTone GearPlanet MusicYamahaIbanezBOBOAulosPearlMarshallENGL
Váš názortoTop
./
../../