Nahrávacie štúdioUmelecká agentúrag+-sharetwitter-sharefacebook-share
close

Váš názor nás zaujíma

Záleží nám na tom čo si o Music Drive myslíte. Vaše odpovede sú pre nás dôležité. Pomôžu nám aby sme pre vás zlepšovali úroveň kvality našich služieb a ponúk. Ďakujeme vám.

Capatcha: odpíšte text z obrázku
Vygenerovať nový reťazec

Vaše odpovede slúžia výhradne pre interné potreby spoločnosti Music Drive. Nebudú nikde publikované ani uverejnené.

close

Kde nás nájdete - Music Drive na mape

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnovenie heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať

Music Drive | eventová agentúra a nahrávacie štúdio

Vitajte na stránkach umeleckej agentúry Music Drive


1 Všeobecné ustanovenia

Pre Obchodný styk každého typu medzi Music Drive a zákazníkom platia nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky vo svojej práve teraz uvedenej podobe. Rozdielne podmienky alebo všeobecné obchodné podmienky zákazníka nemajú žiadnu platnosť, iba ak je tak vopred písomne dohodnuté. Všetky ponuky, nezávisle od toho či sú poskytnuté telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom sú pre Music Drive záväzné až po ich písomnom potvrdení, prípadne keď je tovar vyskladnený alebo je vystavená faktúra. Music Drive si vyhradzuje právo nesplniť sľúbenú povinnosť keď sa po uzavretí obchodu dodatočne zistí že tovar nie je dostupný, aj keď už bol požadovaný obchod uzavretý. V takomto prípade zákazník bezodkladne obdrží správu s návrhom adekvátneho náhradného riešenia. (Iný vhodný tovar s podobnými parametrami, alebo protislužba.) Tieto budú po odsúhlasení spotrebiteľa bezodkladne vykonané. Ďalšie právne nároky zákazníka voči Music Drive sú vylúčené.

2 Objednávka tovaru

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar stlačením tlačidla „Vlož do košíka". Po stlačení tlačidla „Vlož do košíka", sa požadovaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu. Po naplnení košíka je možné tovar objednať ukázaním na košík vpravo hore a stlačením "Objednať". Pokiaľ nie je zákazník prihlásený, je povinný prihlásiť sa zadaním prihlasovacieho mena a hesla alebo sa zaregistrovať, vyplnením osobných údajov a následne sa prihlásiť. Tiež je možné nakupovať aj formou rýchleho nákupu - voľbou možnosti Jednorázový nákup bez nutnosti registrácie. Osobné údaje ktoré od neho systém Internetového obchodu vyžaduje budú použité iba pre vnútornú potrebu. Music Drive ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri registrácii obdrží každý zákazník prihlasovacie údaje, ktorými sa bude pri budúcich nákupoch prihlásovať do systému internetového obchoduPri každom ďalšom nákupe stačí zadať prihlasovacie meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje ako: spôsob platby, spôsob dodania, čo robiť v prípade nedostatku tovaru na sklade a akým spôsobom informovať zákazníka o expedícii tovaru. Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku" v nákupnom košíku, bude vaša objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a Music Drive). Pokiaľ si zákazník vyberie možnosť platby prevodom, má na výber či si zálohovú faktúru vytlačí, alebo ju zaplatí cez internet banking. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka. Všetky ceny tovaru sú konečné vrátane DPH.

3 Dodávka tovaru

Music Drive sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v systéme internetového obchodu pri registrácii ako miesto doručenia. Skladový tovar je spravidla dodaný do 3-7 pracovných dní. Dodacia lehota tovaru, ktorý v momente objednania nebol na sklade, je individuálna a závisí od aktuálnej skladovej dostupnosti u dodávateľov internetového obchodu. Tovar si môže zákazník kúpiť priamo v predajni Music Drive ,alebo mu bude zaslaný prepravnou službou na základe jeho internetovej objednávky. Prepravné hradí objednávateľ. Súčasťou každej zásielky je daňový doklad. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom Music Drive vopred neinformoval, tovar mu môže byť po dohode opakovane zaslaný. Náklady na opakované doručenie tovaru znáša zákazník. Dodávka sa uskutočňuje na riziko odosielateľa. Odosielateľ zodpovedá za stav zásielky až do momentu jej odovzdania konečnému spotrebiteľovi. Spotrebiteľ, alebo ním poverený zástupca je vo vlastnom záujme povinný skontrolovať stav zásielky pri jej preberaní a akékoľvek vonkajšie poškodenie prepravného obalu uviesť v preberacom protokole prepravnej spoločnosti a bezodkladne informovať o poškodení zásielky aj odosielateľa. V opačnom prípade nemožno uplatniť nárok na reklamáciu tovaru vplyvom mechanického poškodenia, spôsobeného prepravnou službou. Odberateľ má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. Prevzatím zásielky od Prepravnej spoločnosti a podpísaním Preberacieho protokolu prechádza zodpovednosť za stav zásielky na Odberateľa. Oznámenia o dodacej lehote sú v zásade nezáväzné, záväzné sú iba vtedy ak bola písomne dohodnutá určitá dodacia lehota. Náhrady škody voči Music Drive sú kvôli nesplneniu alebo omeškaniu vylúčené, pokiaľ nie je dokázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť.

4 Miesto plnenia a miesto súdneho konania

Platí výhradne slovenské právo.Miesto uskutočnenia všetkých výkonov, pozostávajúcich z obchodných vzťahov so Music Drive sú Nové Zámky.

5 Záverečné ustanovenie

Pokiaľ jednotlivé tieto ustanovenia - jedno z akého dôvodu - nenadobudnú uplatnenie, tak tým nebude dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

Váš názortoTop
./
../../